Kho học liệu giáo dục Violet
Được sử dụng cho phần mềm soạn thảo bài giảng trực tuyến Violet
Địa chỉ download phần mềm: http://bachkim.vn/phan-mem-violet